Mafia na Szczytach Władzy

Krzysztof Jan Kurzydłowski
Krzysztof Kurzydłowski.
Dyrektor NCBR. Aresztowany w dniu 05.07.2016.
Leszek Grabarczyk
Leszek Grabarczyk.
Vice-dyrektor NCBR. Wydalony z NCBR dnia 12.08.2016.

Niniejsza strona ujawnia kulisy funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod sterami Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego i Leszka Grabarczyka. NCBR odpowiedzialne jest za inwestowanie środków unijnych w innowacyjne projekty w polskiej nauce i gospodarce. Dla przykładu w 2016 roku NCBR wydał na ten cel kwotę ok. 8 miliardów złotych. Formalnie instytucja ta jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziś już wiadomo, że Krzysztof Jan Kurzydłowski pracując w NCBR zgromadził majątek szacowany na 15 mln zł. Inwestował głównie w ziemię, domy i mieszkania, prowadząc przy tym wystawny styl życia. Aby uprawdopodobnić legalne pochodzenie majątku przed organami skarbowymi, zaangażował własną żonę w celu ukrycia skali i źródeł przychodów z korupcji. Anna Kurzydłowska mimo, że była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (http://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/84) to jednocześnie pobierała ok 50 tys. zł miesięcznie od firm Synthos i Barlinek za „konsultacje prawne”. W ten sposób w corocznych PIT-ach państwa Kurzydłowskich (rozliczali się wspólnie i mają wspólnotę majątkową) pojawiała się znaczna suma, która miała stanowić alibi na wypadek pytań o pochodzenie majątku. Problem w tym, że usługi pani Kurzydłowskiej były fikcyjne i CBA szybko powiązało fakt przyznawania dotacji firmom Synthos i Barlinek, przyjaźni Krzysztofa Kwapisza (członek rad nadzorczych tych firm) z rodziną Kurzydłowskich oraz spajającej roli korporacji PricewaterhouseCoopers (PwC), która zapewniała osłonę prawną i proceduralną tak aby cały biznes stwarzał pozór legalności.

Leszek Grabarczyk przyjął inną, dość konwencjonalną i trudną do udowodnienia metodę inżynierii korupcyjnej. Nieruchomości nabywał formalnie dzięki kolejnym kredytom, których łączna suma opiewa na kilka milionów złotych. Wkład własny deklarował z oszczędności lub wsparcia rodziny, a resztę pokrywał bank. Zważywszy, że jego oficjalne zarobki w NCBR były na poziomie około 12 tys. zł. miesięcznie, kwota kredytów wydaje się trudna do spłacenia, szczególnie jeśli uwzględni się środki na pokrycie potrzeb życiowych swoich oraz rodziny. Tym pan Grabarczyk się nie przejmował. Bieżące wydatki pokrywał gotówką ze „współpracy” z biznesem otrzymującym dotacje z NCBR. Kredyty spłacał zaś oficjalnie, z oficjalnej pensji zastępcy Dyrektora NCBR.

W dniu 5 lipca 2016 roku o godz. 6:00 agenci CBA wkroczyli do wilii prof. Kurzydłowskiego w Starej Miłosnej. W areszcie śledczym spędził pięć miesięcy opuszczając go na Mikołajki w grudniu 2016 roku. Prokuratorzy oskarżają go o korupcję przy udzielaniu dotacji. W NCBR słynny był jego bon-mot „A co ja z tego będę miał ?”. Okazuje się, że nie był to żart. Prawą ręką prof. Kurzydłowskiego i „spirytus movens” działań NCBR był jego zastępca Leszek Grabarczyk.

Leszek Grabarczyk przez ponad 5 lat swojej władzy budował przestępczy układ pod szyldem NCBR, a z instytucji tej został usunięty dopiero 12 sierpnia 2016. Przez cały ten okres pozostawał w cieniu, za plecami Krzysztofa Kurzydłowskiego jako formalnego szefa NCBR-u. Profesor Kurzydłowski pracując na 2 etaty (NCBR i Politechnika Warszawska), „robiąc naukę”, jeżdżąc po świecie, odbierając doktoraty honoris causa scedował zarząd NCBR-em w ręce Leszka Grabarczyka. I w ten sposób niepozorny magister prawa stał się zarządcą miliardów złotych, a jednocześnie mózgiem układu wyrafinowanej korupcji i patologii. Z lotu ptaka układ wyglądał następująco:

Paliwem układu

były gigantyczne środki publiczne – NCBR co roku rozdziela 5 – 8 miliardów złotych. Przez ostatnie 5 lat środki te płynęły zgodnie z dyspozycją i wolą Krzysztofa Kurzydłowskiego i Leszka Grabarczyka.

Żołnierzami

byli lojalni pracownicy NCBR-u dobrani z klucza osobistych relacji lub powiązań rodzinnych z Leszkiem Grabarczykiem (Iwona Gawrycka, Agata Grabarczyk, Leszek Cieśla, Hubert Domiński, Michał Żukowski, Ewelina Żak, Piotr Wojciechowski i wiele innych kluczowych w NCBR osób). Niezależni pracownicy byli zwalniani.

Zbrojne ramię stanowiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Leszek Grabarczyk jest współpracownikiem ABW. Wsparcie ABW dawało mu poczucie bezkarności, dostęp do danych operacyjnych, możliwość zakulisowych rozgrywek i niszczenia niewygodnych firm oraz osób poprzez nasyłanie na nich agentów ABW. Doświadczyły tego liczne osoby i podmioty gospodarcze, które weszły na kolizyjny tor z Leszkiem Grabarczykiem.

Media Tomasza Lisa i stacja TVN

stworzyły osłonę medialno-wizerunkową Leszka Grabarczyka.

Wielki zagraniczny biznes – firma doradcza PwC

np. jedna z największych firm doradczych świata PwC, specjalizująca się w Polsce w ... pozyskiwaniu dotacji z NCBR, kreowała wizerunek Leszka Grabarczyka w świecie biznesu i była medium do transferu środków z NCBR do "właściwych" firm (szefowa działu dotacji PwC – Beata Tylman to dobra znajoma Leszka Grabarczyka, która w składanych do firm ofertach współpracy szczyci się tym, że pozyskała już ponad 600 mln zł dotacji – patrz materiały w linkach gdzie znajduje się m.in. oferta „usług” PwC). Warto nadmienić, że PwC organizowało przedsięwzięcie INNOCHEM, SYNChem i doradzało firmom Synthos i Barlinek, które dzięki PwC i przyjaźni z kierownictwem NCBR pozyskały w sumie ponad 100 mln zł dotacji. Jak się później okazało rodzina Kurzydłowskich otrzymała za to co najmniej 700 tys. zł. łapówek (szczegóły w linkach poniżej).

Politycy Platformy Obywatelskiej

oraz wysocy urzędnicy z ministerstw „nadzorujących” NCBR (np. Marcin Łata z Ministerstwa Rozwoju) zapewniali osłonę w strukturze władzy i wsparcie polityczne. Ponadto Leszek Grabarczyk jest skoligacony i pozostaje w relacjach towarzyskich z Cezarym Grabarczykiem – prominentnym politykiem PO. Mentorem politycznym i osobą która wywindowała Leszka Grabarczyka do stanowiska zastępcy dyrektora NCBR była Barbara Kudrycka, posłanka PO i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Leszek Grabarczyk jako osoba wyrafinowana i cyniczna zagarnął władzę w NCBR i stał się mózgiem patologicznego układu. Pod pozorem praworządnych działań oraz płomiennych wystąpień na konferencjach i w mediach (patrz YouTube), stworzył organizację o przestępczym charakterze realizującą zakulisowe cele. Przez lata wspierał rządy Platformy Obywatelskiej, a obecnie zrzucił odpowiedzialność za korupcję i patologie w NCBR na swojego byłego szefa Krzysztofa Kurzydłowskiego - wystawił go na odstrzał (Krzysztof Kurzydłowski zrezygnował z funkcji w dniu 20 stycznia 2016, a od 5 lipca do 5 grudnia 2016 przebywał w areszcie, ma postawione zarzuty korupcyjne, musiał wpłacić kaucję i ma hipotekę prokuratorską na całym majątku).

Wobec powyższego nie dziwi fakt, że w swoich publicznych wystąpieniach minister Gowin informuje, że wysyła CBA w celu prześwietlenia działalności NCBR, zaś minister Morawiecki piętnuje marnotrawstwo środków unijnych (z których największa pula jest w zarządzie NCBR-u) na horoskopy dla psów, wirtualne cmentarze, innowacyjne pudełka na buty czy budowę zamków z piasku. Oczywiście tak abstrakcyjne i niewycenialne projekty były doskonałą przykrywką do transferowania dowolnych środków do „zaprzyjaźnionych firm” lub firm którym w pozyskiwaniu dotacji „pomagała” korporacja PwC.

p.s. 1
Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie oparte są na faktach i wiarygodnych dokumentach urzędowych zebranych przez zespół profesjonalnych dziennikarzy śledczych. Dochowano szczególnej staranności sprawdzając i weryfikując informacje w niezależnych źródłach.
p.s. 2
W przypadku szczególnego zainteresowania, którymś z wątków lub materiałami źródłowymi proszę o kontakt a wówczas dostarczymy szczegółowych wyjaśnień lub prześlemy zdjęcia, filmy lub dokumenty urzędowe.
Friend@LeszekGrabarczyk.pl
p.s. 3
Kolejne materiały w opracowaniu. Strona będzie aktualizowana.


Lis, Newsweek, TVN, GW
Tomasz Lis, Newsweek, TVN, Gazeta Wyborcza - beneficjenci NCBR.


Leszek Grabarczyk
Leszek Grabarczyk lansuje się w Newsweeku (patrz ostatnia strona załączonego pliku).


Dotacje z NCBR płyną szerokim strumieniem do firm redaktora Lisa.


PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers. Patologiczne związki z NCBR.


Patrycja Zielińska - Leszek Grabarczyk - Tomasz Machała

Sami swoi: Patrycja Zielińska (aresztowana 13.05.2016 vice-szefowa ARP) - Leszek Grabarczyk - Tomasz Machała (były redaktor naczelny serwisu natemat.pl).Ścieżka kariery po polsku: z Agencji Rozwoju Przemysłu i z NCBR do… więzienia.
Ścieżka kariery po polsku: z Agencji Rozwoju Przemysłu i z NCBR do… więzienia.


Zaplecze polityczno-urzędnicze Leszka Grabarczyka
Kto stoi za Leszkiem Grabarczykiem?


Marcin Łata
Marcin Łata z Ministerstwa Rozwoju tuszuje przestępstwa w NCBR.


Mateusz Morawiecki w sejmie: Zamki z piasku
Mateusz Morawiecki w sejmie: Zamki z piasku.


Jarosław Gowin w sejmie: CBA musi prześwietlić NCBR
Jarosław Gowin w sejmie: CBA musi prześwietlić NCBR.


Reportaż: Korupcja w NCBR. CBA w akcji
Reportaż: Korupcja w NCBR. CBA w akcji.


Raport MNiSW ujawnia patologie w NCBR
Raport MNiSW ujawnia patologie w NCBR. 25 luty 2016.


Raport MNiSW. 29 lipca 2016
Raport MNiSW. 29 lipca 2016. Prof. Kurzydłowski i Leszek Grabarczyk winni patologiom w NCBR.


sTygodnik Solidarność
Tygodnik Solidarność. Upadek polskiej nauki, załamanie innowacji, korupcja w NCBR, aresztowanie prof. Kurzydłowskiego.


Piotr Nisztor, Gazeta Polska - jak rozdawano miliony w NCBR
Piotr Nisztor, Gazeta Polska - jak rozdawano miliony w NCBR.


Piotr Nisztor, Gazeta Polska - gigantyczna korupcja NCBR
Piotr Nisztor. Gazeta Polska - gigantyczna korupcja w NCBR.


Prof. Kurzydłowski
Prof. Kurzydłowski odbiera tytuł Doktora Honoris Causa.


Wiadomości TVP: CBA zatrzymuje prof. Kurzydłowskiego
Wiadomości TVP: CBA zatrzymuje prof. Kurzydłowskiego.


Z NCBR-u do więzienia. Rodzinny 'start-up' Kurzydłowskich
Z NCBR-u do więzienia. Rodzinny „start-up” Kurzydłowskich.


Podejrzany Krzysztof Jan K. – zdjęcie z wokandy sądowej
Podejrzany Krzysztof Jan K. – zdjęcie z wokandy sądowej.


W drodze na salę rozpraw… Prof. Kurzydłowski w kajdankach
W drodze na salę rozpraw… Prof. Kurzydłowski w kajdankach.


W oczekiwaniu na męża, przyjaciela…. aresztanta. Żona i Leszek Grabarczyk pod salą rozpraw
W oczekiwaniu na męża, przyjaciela…. aresztanta. Żona i Leszek Grabarczyk pod salą rozpraw.


Areszt na Białołęce
Areszt na Białołęce – nowy adres prof. Kurzydłowskiego.


Prokuratura Krajowa
Prokuratura Krajowa, pismo – zarzut łapownictwa dla prof. Kurzydłowskiego i jego żony Anny.


Prof. Kurzydłowski w kajdankach
Prof. Kurzydłowski w kajdankach, w asyście policji i psa a obok żona Anna – film z sądu.


Lis, Kurzydłowski, Grabarczyk – na celowniku CBA
Lis, Kurzydłowski, Grabarczyk – na celowniku CBA. Artykuł w Gazecie Finansowej.


Leszek Grabarczyk wydalony z NCBR. List pożegnalny.
Leszek Grabarczyk wydalony z NCBR. List pożegnalny.


Już jako biznesmen...
Już jako biznesmen… „Research & Development & Innovation” – nowe życie po wydaleniu z NCBR. Na zdjęciu – konsultacje telefoniczne z Marcinem Łatą pod siedzibą Ministerstwa Rozwoju.


Kolejne przesłuchanie w CBA. Leszek Grabarczyk traci cierpliwość
Film. Kolejne przesłuchanie w CBA. Leszek Grabarczyk traci cierpliwość.


Audere sp. z o.o
Audere sp. z o.o. - nowy biznes Leszka Grabarczyka


Gangsterskie porachunki. Artykuł w tygodniku Wprost
Gangsterskie porachunki. Artykuł w tygodniku Wprost.


Interpelacje poselskie ws przekrętów Leszka Grabarczyka
Interpelacje poselskie ws przekrętów Leszka Grabarczyka.


Jeżeli posiadasz wiedzę o nadużyciach Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego lub Leszka Grabarczyka jako szefów NCBR – napisz friend@LeszekGrabarczyk.pl.


Licznik odwiedzin: